หน้า2

โปรแกรมสำนักงาน สพป.ระนอง

สิงหาคม 26, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อน้ำเสียภายในห้องน้ำสำนักงาน อาคาร 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กรกฎาคม 18, 2022 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2565)
มิถุนายน 20, 2022 การขายทอดตลาดอาคารเรียน สิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนในสังกัด
เมษายน 26, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 25, 2022 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2565-มีนาคม 2565)
เมษายน 11, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ทดแทนห้อวเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Along
เมษายน 8, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมษายน 8, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมษายน 1, 2022 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
มีนาคม 29, 2022 ครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone
มีนาคม 3, 2022 ประชุมผู้อำนวยการทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565
มีนาคม 1, 2022 ประชุมขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา
พฤษภาคม 25, 2020 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มิถุนายน 30, 2019 มาตรการจัดการขยะในหน่วยงาน
พฤษภาคม 11, 2019 ประชุมผู้บริหารการศึกษา วันพุธ 8 พฤษภาคม 2562
กุมภาพันธ์ 15, 2017 กิจกรรม “ระนอง ร้องเพลงรัก เพื่อพ่อ”
มกราคม 13, 2017 รวมพลัง รวมน้ำใจ
ธันวาคม 28, 2016 พิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทย เล่มที่ ๔๐
ธันวาคม 28, 2016 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๖ ณ จังหวัดระนอง
มกราคม 19, 2016 วันยุทธหัตถี วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สิงหาคม 30, 2022 ประชุมรายงานผลการดำเนินงานระดับ สพท. ที่ประสบความสำเร็จและท้าทาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สิงหาคม 30, 2022 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4/2565
สิงหาคม 11, 2022 ประชุมการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สิงหาคม 5, 2022 ประชุมการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรกฎาคม 25, 2022 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่3/2565)
มิถุนายน 16, 2022 ประชุมคณะทำงาน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
มิถุนายน 16, 2022 ประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสพป.ระนอง ณ โรงเรียนบ้านบางปรุ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
เมษายน 21, 2022 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565
เมษายน 4, 2022 ประชุมการติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 3
กุมภาพันธ์ 25, 2022 ประชุมผ่าน Zoom meeting เรื่องรายงานการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2565 ในระบบ e-MES
สิงหาคม 26, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อน้ำเสียภายในห้องน้ำสำนักงาน อาคาร 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กรกฎาคม 18, 2022 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2565)
เมษายน 26, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 25, 2022 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2565-มีนาคม 2565)
เมษายน 11, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ทดแทนห้อวเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Along
เมษายน 8, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมษายน 8, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มีนาคม 21, 2022 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2565 (ครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สไหรับนักเรียน Stand Alone)
มีนาคม 2, 2022 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กุมภาพันธ์ 17, 2022 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
พฤศจิกายน 18, 2022 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
พฤศจิกายน 18, 2022 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
พฤศจิกายน 15, 2022 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
พฤศจิกายน 8, 2022 ประกาศอัตราตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
ตุลาคม 19, 2022 ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 เพื่อบรรจุและแต้งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กันยายน 15, 2022 เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่าง และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและเเต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
กรกฎาคม 21, 2022 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
กรกฎาคม 12, 2022 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
กรกฎาคม 6, 2022 แก้ไขประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
มิถุนายน 28, 2022 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
กรกฎาคม 7, 2022 ประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดทำงานวิจัยการศึกษาสุขภาพจิตนักเรียน ครั้งที่ 3
กุมภาพันธ์ 2, 2022 ประชุมชี้แนวทางติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา
มกราคม 20, 2022 การประเมินความพร้อมโรงเรียนที่ขอเปิดรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (3 ปีบริบูรณ์)
พฤศจิกายน 15, 2021 นายสุทิน แก้วพนา เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เยี่ยมค่ายลูกเสือโตนเพชร จ.ระนอง
กันยายน 6, 2021 ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชน ปี 2565
พฤษภาคม 28, 2021 ประกาศจัดสรรที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
มกราคม 8, 2021 โครงการสร้างสุข “น้องอิ่มท้อง พี่สุขใจ” ปีที่ 1
มกราคม 8, 2021 โครงการสร้างสุข “น้องอิ่มท้อง พี่สุขใจ” ปีที่ 1
มกราคม 7, 2021 โครงการสร้างสุข “น้องอิ่มท้อง พี่สุขใจ” ปีที่ 1
มกราคม 7, 2021 โครงการสร้างสุข “น้องอิ่มท้อง พี่สุขใจ” ปีที่ 1

ข่าวกิจกรรม ผอ.

ข่าวสารต่างๆ

ข้อมูลพื้นฐาน

Line ร่วมแสดงความคิดเห็นของ สพป.ระนอง

แบบสอบถามความพึ่งพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ระนอง

ผลงานวิชาการ

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂