หน้าแรก

ข้อมูลพื้นฐาน

Line ร่วมแสดงความคิดเห็นของ สพป.ระนอง

แบบสอบถามความพึ่งพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ระนอง

ประกาศสาธารณะ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ผลงานวิชาการ

ข่าวสารจากกลุ่ม

มกราคม 11, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ B ณ ค่ายลูกเสือโตนเพชร จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 23, 2020 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ B ณ ค่ายลูกเสือโตนเพชร จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 21, 2020 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ B ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 18, 2020 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตุลาคม 21, 2020 การขายทอดตลาดอาคารเรียน/บ้านพักครูของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
กันยายน 23, 2020 ศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร
กันยายน 18, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ 2 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สิงหาคม 27, 2020 ร่างขอบเขตของงานการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สิงหาคม 24, 2020 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
สิงหาคม 24, 2020 ร่างขอบเขตของงานการจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน 2 กลุ่ม
พฤษภาคม 25, 2020 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มิถุนายน 30, 2019 มาตรการจัดการขยะในหน่วยงาน
พฤษภาคม 11, 2019 ประชุมผู้บริหารการศึกษา วันพุธ 8 พฤษภาคม 2562
กุมภาพันธ์ 15, 2017 กิจกรรม “ระนอง ร้องเพลงรัก เพื่อพ่อ”
มกราคม 13, 2017 รวมพลัง รวมน้ำใจ
ธันวาคม 28, 2016 พิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทย เล่มที่ ๔๐
ธันวาคม 28, 2016 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๖ ณ จังหวัดระนอง
มกราคม 19, 2016 วันยุทธหัตถี วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
มกราคม 11, 2016 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ธันวาคม 17, 2015 ประชุมเตรียมการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๙
กันยายน 23, 2020 ศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร
สิงหาคม 24, 2020 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
สิงหาคม 24, 2020 ร่างขอบเขตของงานการจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน 2 กลุ่ม
สิงหาคม 20, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีคัดเลือก
กรกฎาคม 21, 2020 ยกเลิกประกาศจัดจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ B
กรกฎาคม 16, 2020 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ B ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กรกฎาคม 3, 2020 ประกาศเผลแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบผระมาณ 2563
มิถุนายน 23, 2020 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน
มิถุนายน 22, 2020 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน ประจำปี 2563
มิถุนายน 19, 2020 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
มกราคม 11, 2021 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิทยากรสอนภาษาพม่า
มกราคม 7, 2021 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564
ธันวาคม 30, 2020 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิทยากรสอนภาษาพม่า
ธันวาคม 24, 2020 ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) ประจำปี 2563
ธันวาคม 23, 2020 ขอเเสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติ คุณครูดีไม่มีอบายมุข รุ่น 10
ธันวาคม 23, 2020 ขอเเสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563
ธันวาคม 18, 2020 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิทยากรสอนภาษาพม่า
ธันวาคม 7, 2020 ประกาศตำแหน่งว่าง และรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอน ข้าราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
ธันวาคม 3, 2020 ประกาศรับสมัครวิทยากรสอนภาษาพม่า
พฤศจิกายน 3, 2020 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิทยากรสอนภาษาพม่า
มกราคม 8, 2021 โครงการสร้างสุข “น้องอิ่มท้อง พี่สุขใจ” ปีที่ 1
มกราคม 8, 2021 โครงการสร้างสุข “น้องอิ่มท้อง พี่สุขใจ” ปีที่ 1
มกราคม 7, 2021 โครงการสร้างสุข “น้องอิ่มท้อง พี่สุขใจ” ปีที่ 1
มกราคม 7, 2021 โครงการสร้างสุข “น้องอิ่มท้อง พี่สุขใจ” ปีที่ 1
มกราคม 7, 2021 โครงการสร้างสุข “น้องอิ่มท้อง พี่สุขใจ” ปีที่ 1
มกราคม 7, 2021 โครงการสร้างสุข “น้องอิ่มท้อง พี่สุขใจ” ปีที่ 1
มกราคม 6, 2021 โครงการสร้างสุข “น้องอิ่มท้อง พี่สุขใจ” ปีที่ 1
มกราคม 6, 2021 โครงการ สร้างสุข “น้องอิ่มท้อง พี่สุขใจ” ปีที่ 1
พฤศจิกายน 27, 2020 ประชุมทางไกล video conference “ชี้แจง การดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ตุลาคม 28, 2020 ประเมินต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านบางริ้น

เตรียมพบกับ ตลาดนัดวิชาการ สะพานเชื่อมโยง สู่โลกอาชีพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

โครงการปลูกต้นไม้ในใจคน ปลุกคนสพฐ ให้รักสิ่งแวดล้อม สพป.ระนอง

เพลง องค์กรคุณธรรม สพป.ระนอง

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง มอบนโยบายการปฏิบัติงานของบุคลากรทางศึกษา

ผวจ รน และ ผอ สพป รน มอบชุดธารน้ำใจครูผู้เกษียณ

Big Cleaning Day ต้านภัยไวรัส COVID 19

โปรแกรมพื้นฐานการศึกษา สพฐ.

โปรแกรมสำนักงาน สพป.ระนอง