หน้า2

โปรแกรมสำนักงาน สพป.ระนอง

กรกฎาคม 22, 2021 ประกาศยกเลิกการดำเนินโครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน IC3 โดยวิธีคัดเลือก
กรกฎาคม 20, 2021 ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2564
มิถุนายน 30, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มิถุนายน 28, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสแกนเนอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาจง
มิถุนายน 28, 2021 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง
พฤษภาคม 24, 2021 ประกาศเผยแพร้การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
พฤษภาคม 24, 2021 ประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (IC4)
พฤษภาคม 21, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโรงรถบ้านพักรอง
เมษายน 29, 2021 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 2 (มกราคม -มีนาคม 2564 )
มีนาคม 8, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พฤษภาคม 25, 2020 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มิถุนายน 30, 2019 มาตรการจัดการขยะในหน่วยงาน
พฤษภาคม 11, 2019 ประชุมผู้บริหารการศึกษา วันพุธ 8 พฤษภาคม 2562
กุมภาพันธ์ 15, 2017 กิจกรรม “ระนอง ร้องเพลงรัก เพื่อพ่อ”
มกราคม 13, 2017 รวมพลัง รวมน้ำใจ
ธันวาคม 28, 2016 พิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทย เล่มที่ ๔๐
ธันวาคม 28, 2016 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๖ ณ จังหวัดระนอง
มกราคม 19, 2016 วันยุทธหัตถี วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
มกราคม 11, 2016 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ธันวาคม 17, 2015 ประชุมเตรียมการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๙
กรกฎาคม 22, 2021 ประกาศยกเลิกการดำเนินโครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน IC3 โดยวิธีคัดเลือก
กรกฎาคม 20, 2021 ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2564
มิถุนายน 30, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มิถุนายน 28, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสแกนเนอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาจง
มิถุนายน 28, 2021 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง
พฤษภาคม 24, 2021 ประกาศเผยแพร้การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
พฤษภาคม 24, 2021 ประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (IC4)
พฤษภาคม 21, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโรงรถบ้านพักรอง
เมษายน 29, 2021 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 2 (มกราคม -มีนาคม 2564 )
กุมภาพันธ์ 23, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม แบบ A ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กรกฎาคม 23, 2021 ประกาศตำแหน่งว่าง และรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรกฎาคม 19, 2021 สรุปจำนวนผู้มารับบริการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
กรกฎาคม 12, 2021 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิทยากรสอนภาษาพม่า
มิถุนายน 30, 2021 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิทยากรสอนภาษาพม่า
มิถุนายน 29, 2021 รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบภาค ก และ ภาค ข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
มิถุนายน 24, 2021 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
มิถุนายน 21, 2021 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ
มิถุนายน 10, 2021 แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ
มิถุนายน 10, 2021 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ
มิถุนายน 8, 2021 จำนวนผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 – 2563
พฤษภาคม 28, 2021 ประกาศจัดสรรที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
มกราคม 8, 2021 โครงการสร้างสุข “น้องอิ่มท้อง พี่สุขใจ” ปีที่ 1
มกราคม 8, 2021 โครงการสร้างสุข “น้องอิ่มท้อง พี่สุขใจ” ปีที่ 1
มกราคม 7, 2021 โครงการสร้างสุข “น้องอิ่มท้อง พี่สุขใจ” ปีที่ 1
มกราคม 7, 2021 โครงการสร้างสุข “น้องอิ่มท้อง พี่สุขใจ” ปีที่ 1
มกราคม 7, 2021 โครงการสร้างสุข “น้องอิ่มท้อง พี่สุขใจ” ปีที่ 1
มกราคม 7, 2021 โครงการสร้างสุข “น้องอิ่มท้อง พี่สุขใจ” ปีที่ 1
มกราคม 6, 2021 โครงการสร้างสุข “น้องอิ่มท้อง พี่สุขใจ” ปีที่ 1
มกราคม 6, 2021 โครงการ สร้างสุข “น้องอิ่มท้อง พี่สุขใจ” ปีที่ 1
พฤศจิกายน 27, 2020 ประชุมทางไกล video conference “ชี้แจง การดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ข่าวกิจกรรม ผอ.

ข่าวสารต่างๆ

ข้อมูลพื้นฐาน

Line ร่วมแสดงความคิดเห็นของ สพป.ระนอง

แบบสอบถามความพึ่งพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ระนอง

ผลงานวิชาการ

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂