โครงการสร้างสุข “น้องอิ่มท้อง พี่สุขใจ” ปีที่ 1

วันที่ 7 มกราคม 2564  นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ระนอง มอบหมายให้นางวันดี ละศรีจันทร์ รองผอ.สพป.ระนองพร้อมด้วย นางชาลี คธาเพ็ชร ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 5 และคณะกรรมการ อ.ต.ก.ป.น. ลงพื้นที่มอบข้าวสารจากโครงการ สร้างสุข “น้องอิ่มท้อง พี่สุขใจ” ปีที่ 1ให้แก่นักเรียนโรงเรียนชนม์พัฒนา จำนวน 68 คน และโรงเรียนประชาอุทิศ จำนวน 31 คน โดยมีนายเอกชัย เจ้ยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชนม์พัฒนา คณะครู และตัวแทนนักเรียน เป็นผู้รับมอบข้าวสาร ทั้งนี้ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และตัวแทนนักเรียน ได้ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านที่ร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อข้าวสารในโครงการครั้งนี้

โรงเรียนประชาอุทิศ

โรงเรียนชนม์พัฒนา