โรงเรียนในอำเภอละอุ่น

– บ้านเขาฝาชี
– ทับไชยาพัฒนา
– วัดช่องลม
– ทุ่งตาพลวิทยา
– ระวิราษฎร์บำรุง
– บ้านบางขุนแพ่ง
– บ้านละอุ่นใต้
– บ้านปากแพรก