โรงเรียนในอำเภอเมืองระนอง

– บ้านเกาะพยาม
– บ้านเกาะช้าง
– อนุบาลระนอง
– ชาติเฉลิม
– บ้านหินดาด
– บ้านทรายแดง
– บ้านบางสีกิ้ม
– บ้านบางนอน
– เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา
– ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60
-บ้านบางริ้น
– บ้านบางกลาง
– บ้านทุ่งหงาว
– บ้านเกาะสินไห
– บ้านเขานางหงส์
– บ้านเกาะเหลา
– บ้านปากน้ำ
– บ้านหินช้าง
– บ้านนกงาง
– บ้านราชกรูด
– บ้านขจัดภัย
– บ้านคลองของ
– บ้านละออง
– บ้านท่าฉาง
– บ้านหาดทรายดำ
– บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)
– วัดหาดส้มแป้น