ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 29  สิงหาคม  2565 ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์  บุญยืน ผอ.สพป.ระนอง พร้อมด้วย นางสุทธิรา  หงษ์เจริญ รอง ผอ.สพป.ระนอง นางสาววัชราภรณ์ ปัฏนา  รอง ผอ.สพป.ระนอง ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เพื่อพิจารณากรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมครั้งที่ 4 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมปะการัง  สพป.ระนอง