ประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสพป.ระนอง ณ โรงเรียนบ้านบางปรุ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผอ.สพป.ระนอง พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน (โรงเรียนคุณภาพ) ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านบางปรุ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง รับฟังปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการด้านต่างๆ จากคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบางปรุ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาไปสู่โรงเรียนคุณภาพต่อไป
——————————
ภาพ : นางสาวชนัญชิดา โสวัตร / ธุรการโรงเรียนบ้านบางปรุ
ข่าว : นางสาวถลัชนันน์ อินริสพงษ์ / นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ระนอง