กิจกรรม “ระนอง ร้องเพลงรัก เพื่อพ่อ”

วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการ สพป. ระนอง มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการ สพป. ระนอง   และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมกิจกรรม “ระนอง ร้องเพลงรัก เพื่อพ่อ” ณ พระราชวังรัตนรังสรรค์ระนอง