ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่3/2565)

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์  บุญยืน ผอ.สพป.ระนอง พร้อมด้วย นางสุทธิรา  หงษ์เจริญ รอง ผอ.สพป.ระนอง ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่กากรศึกษาประถมศึกษาระนอง เพื่อบริหารงบประมาณให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง