ประชุมผู้บริหารการศึกษา วันพุธ 8 พฤษภาคม 2562

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมพาราไดซ์ โรงเรมไอเฟลอินน์ อ.เมือง จ.ระนอง. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง.จัดประชุมผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด เพื่อรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง และเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน มีนางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานในการประชุมโดยก่อนการประชุมได้ร่วมกันร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงสัญญลักษณ์เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฎิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ภาพข่าว : ปรารถนา/วัลลภ