ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. นายสุพจน์ บุญยืน ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วยนางสุทธิรา หงษ์เจริญ รอง ผอ.สพป.ระนอง และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณตามแผนฯ จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง

ภาพ : นางสาวสุภัคธณิดา  รักร่วม

ข่าว : นางสาวถลัชนันน์  อินริสพงษ์