รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี

-การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ปีงบประมาณ 2562
-ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ระนอง ปีงบประมาณ 2562
-สถิติกราฟแท่งผู้ขอรับบริการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ปีงบประมาณ 2562
-สถิติกราฟแท่งผู้มาขอรับบริการขอถ่าย กพ.7
-สถิติผู้ขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่
-สถิติผู้ขอหนังสือรับรองเงินเดือน

Attachments

  • t (286 kB)