พิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทย เล่มที่ ๔๐

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ สโมสรไลออนส์จังหวัดระนอง โดยฝ่ายสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ได้จัดสรรหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน เล่มที่ ๔๐ ให้โรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดระนอง จำนวน ๒๔ โรงเรียน โดยมี         นายสุริยัณห์  จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดระนอง เป็นประธานมอบหนังสือสารานุกรมไทย ณ ห้องประชุมปะการัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง