ประชุมผ่าน Zoom meeting เรื่องรายงานการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2565 ในระบบ e-MES

วันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00น. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการประชุมผ่าน Zoom meeting เรื่องรายงานการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2565 ในระบบ e-MES ของสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. พร้อมด้วยท่านรอง ผอ.สพป.ระนองทุกท่าน, ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรนโยบายและแผน ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง