หน้าแรก

ประกาศสาธารณะ

ข่าวกิจกรรม ผอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ผลงานวิชาการ

ข่าวสารจากกลุ่ม

พฤษภาคม 22, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา การจัดจ้างติดตั้งและวางท่อประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พฤษภาคม 22, 2020 ประผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมษายน 20, 2020 คำสั่งเรื่องยกเลิกประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
เมษายน 17, 2020 ประกาศโรงเรียนบ้านปากน้ำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคาร สปช.103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 4 ห้องเรียน (พื้นยกสูง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 1, 2020 ประการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
มีนาคม 23, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 2, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา้จางก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู แบบ สปช.303/28 ขนาด 3 ยูนิต ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding )
กุมภาพันธ์ 25, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กุมภาพันธ์ 18, 2020 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู แบบ สปช.303/28 ขนาด 3 ยูนิต ด้วยวิธีประกววดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มกราคม 29, 2020 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พฤษภาคม 22, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา การจัดจ้างติดตั้งและวางท่อประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พฤษภาคม 22, 2020 ประผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมษายน 20, 2020 คำสั่งเรื่องยกเลิกประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
เมษายน 1, 2020 ประการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
มีนาคม 2, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา้จางก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู แบบ สปช.303/28 ขนาด 3 ยูนิต ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding )
กุมภาพันธ์ 25, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กุมภาพันธ์ 18, 2020 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู แบบ สปช.303/28 ขนาด 3 ยูนิต ด้วยวิธีประกววดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มกราคม 29, 2020 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ธันวาคม 19, 2019 การขายทอดตลาดอาคารเรียนและบ้านพักครู
พฤศจิกายน 27, 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พฤษภาคม 15, 2020 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พฤษภาคม 8, 2020 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่การศึกษา
พฤษภาคม 4, 2020 ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
เมษายน 28, 2020 เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เมษายน 28, 2020 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
เมษายน 24, 2020 การพิจารณาบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เมษายน 16, 2020 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
เมษายน 14, 2020 การประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2563
เมษายน 14, 2020 การประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1/2563
เมษายน 14, 2020 การประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2563
มกราคม 21, 2020 การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สิงหาคม 21, 2019 โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี 2562
กรกฎาคม 2, 2019 ผลการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562
มกราคม 14, 2019 ร่วมพัฒนาค่ายลูกเสือโตนเพชรจังหวัดระนอง
พฤศจิกายน 14, 2018 สอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
พฤศจิกายน 2, 2018 ฉก.ชน.สพป.ระนอง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบเหตุรถชนบ้านพังเสียหาย
สิงหาคม 10, 2018 ออกเยี่ยมบ้านเรียน “ศรีเมือง” จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
มิถุนายน 13, 2018 ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย
มิถุนายน 7, 2018 สพป.ระนองร่วมรงณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลโลก 2018
มิถุนายน 1, 2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย

ผวจ รน และ ผอ สพป รน มอบชุดธารน้ำใจครูผู้เกษียณ

Big Cleaning Day ต้านภัยไวรัส COVID 19

การจัดสอบปลายปีของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2562

สพป.ระนอง สอบ NT ปีการศึกษาปี 2562

โรงเรียนบ้านบางริ้น ทักษะอาชีพ

สวัสดีปีใหม่ สพป.ระนอง

โปรแกรมพื้นฐานการศึกษา สพฐ.

โปรแกรมสำนักงาน สพป.ระนอง