หน้าแรก

ข้อมูลพื้นฐาน

Line ร่วมแสดงความคิดเห็นของ สพป.ระนอง

แบบสอบถามความพึ่งพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ระนอง

ประกาศสาธารณะ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ผลงานวิชาการ

ข่าวสารจากกลุ่ม

ตุลาคม 21, 2020 การขายทอดตลาดอาคารเรียน/บ้านพักครูของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
กันยายน 23, 2020 ศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร
กันยายน 18, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ 2 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สิงหาคม 27, 2020 ร่างขอบเขตของงานการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สิงหาคม 24, 2020 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
สิงหาคม 24, 2020 ร่างขอบเขตของงานการจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน 2 กลุ่ม
สิงหาคม 20, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีคัดเลือก
กรกฎาคม 21, 2020 ยกเลิกประกาศจัดจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ B
กรกฎาคม 16, 2020 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ B ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กรกฎาคม 15, 2020 ยกเลิกประกาศการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563
พฤษภาคม 25, 2020 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มิถุนายน 30, 2019 มาตรการจัดการขยะในหน่วยงาน
พฤษภาคม 11, 2019 ประชุมผู้บริหารการศึกษา วันพุธ 8 พฤษภาคม 2562
กุมภาพันธ์ 15, 2017 กิจกรรม “ระนอง ร้องเพลงรัก เพื่อพ่อ”
มกราคม 13, 2017 รวมพลัง รวมน้ำใจ
ธันวาคม 28, 2016 พิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทย เล่มที่ ๔๐
ธันวาคม 28, 2016 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๖ ณ จังหวัดระนอง
มกราคม 19, 2016 วันยุทธหัตถี วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
มกราคม 11, 2016 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ธันวาคม 17, 2015 ประชุมเตรียมการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๙
กันยายน 23, 2020 ศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร
สิงหาคม 24, 2020 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
สิงหาคม 24, 2020 ร่างขอบเขตของงานการจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน 2 กลุ่ม
สิงหาคม 20, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีคัดเลือก
กรกฎาคม 21, 2020 ยกเลิกประกาศจัดจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ B
กรกฎาคม 16, 2020 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ B ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กรกฎาคม 3, 2020 ประกาศเผลแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบผระมาณ 2563
มิถุนายน 23, 2020 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน
มิถุนายน 22, 2020 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน ประจำปี 2563
มิถุนายน 19, 2020 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
พฤศจิกายน 3, 2020 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิทยากรสอนภาษาพม่า
ตุลาคม 21, 2020 กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จประศรีนครินทราลรมราชชนนี
ตุลาคม 9, 2020 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี ของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2563
ตุลาคม 9, 2020 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2563
ตุลาคม 9, 2020 ประชุมคณะทำงานติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2563
ตุลาคม 7, 2020 กลุ่มบริหารงานบุคคลประชุม PLC เพื่อขับเคลื่อนการปฎิบัติงานในปีงบประมาณ 2564
กันยายน 24, 2020 จิตอาสาเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กันยายน 11, 2020 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
สิงหาคม 7, 2020 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ. 2563
กรกฎาคม 15, 2020 โครงการต่างๆ
พฤศจิกายน 27, 2020 ประชุมทางไกล video conference “ชี้แจง การดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ตุลาคม 28, 2020 ประเมินต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านบางริ้น
ตุลาคม 28, 2020 ประเมินต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์
ตุลาคม 8, 2020 ประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาระนอง (กรรมการโดยตำแหน่งและประเภทผู้แทน)
กันยายน 2, 2020 ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สิงหาคม 21, 2020 สพป.ระนองร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านในวง
สิงหาคม 11, 2020 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดระนอง
พฤษภาคม 26, 2020 ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองจิก ติดตามการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเยี่ยมบ้านนักเรียน
มกราคม 21, 2020 การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สิงหาคม 21, 2019 โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี 2562

เตรียมพบกับ ตลาดนัดวิชาการ สะพานเชื่อมโยง สู่โลกอาชีพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

โครงการปลูกต้นไม้ในใจคน ปลุกคนสพฐ ให้รักสิ่งแวดล้อม สพป.ระนอง

เพลง องค์กรคุณธรรม สพป.ระนอง

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง มอบนโยบายการปฏิบัติงานของบุคลากรทางศึกษา

ผวจ รน และ ผอ สพป รน มอบชุดธารน้ำใจครูผู้เกษียณ

Big Cleaning Day ต้านภัยไวรัส COVID 19

โปรแกรมพื้นฐานการศึกษา สพฐ.

โปรแกรมสำนักงาน สพป.ระนอง