บุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวพนิตนันท์ เพชรนาคตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ […]

Avatar

งานธุรการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

มิถุนายน 19, 2019

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวพนิตนันท์ เพชรนาค นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัต […]

Avatar

งานธุรการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

มิถุนายน 19, 2019