ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

วันที่ 12 สิงหาคม 2558 หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ สนามกีฬาจังหวัดระนองและเทศบาลเมืองระนอง