ออกตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 5-27 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ระนอง ออกตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2561 จำนวน 4 โรง ได้แก่ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี บ้านดอนกลาง บ้านปากน้ำ และบ้านทับจาก

donklang paknom paknom1