สพป.ระนอง จัดการแข่งขันความสามารถและทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียน ปี 2558

10 สิงหาคม 2558 สพป.ระนอง จัดการแข่งขันความสามารถและทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียน ปี 2558 เพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัยของนักเรียน มีกิจกรรมที่จัด 4 กิจกรรม คือ 1.การแข่งขันเรียงความ 2. การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย 3. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 4. การประกวด “สุดยอดภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระนอง”  ระดับ ป.1-3, ป.4-6, และ ม.1-3 ณ ห้องประชุมปะการัง และห้องประชุมโกมาซุม สพป.ระนอง โดยกำหนดจัดแข่งขันวันที่ 10-11 สิงหาคม 2558