งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

วันที่ 9 มกราคม 2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง  จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2559       ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดระนอง