กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ นายทรงศักดิ์  โต๊ะทอง รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะบุคลากร สพป.ระนอง  ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดระนอง โดยมีนายสุริยันต์  กาญจนศิลป์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดระนอง