ประมวลภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2558 นายปรีชา  บัวกิ่ง  ผอ.สพป.ระนอง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้  ครั้งที่ 65  ณ จังหวัดสงขลา  ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ มีนักเรียนในสังกัด สพป.ระนอง เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 120 กิจกรรม จากกิจกรรมทั้งหมด 127 กิจกรรม และในการจัดงานครั้งต่อไป  สพป.ระนอง ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66