ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ หรือครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวไทย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง (Announcement of Ranong Primary Educational Service Area Office on the Recruitment of a Contract Teacher in English Teacher Position under Ranong Primary Educational Service Area Office )

ประกาศรับสมัครฉบับภาษาไทย
ประกาศรับสมัครฉบับภาาาอังกฤษ