ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการรายงานวันเดินทางมาเรียนของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

 

วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น.
นายสุชีพ ช่วยแก้ว ผอ.สพป.ระนอง มอบหมายให้ นางสาววัชราภรณ์ ปัฏนา รอง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการรายงานวันเดินทางมาเรียนของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง
ภาพ : นางสาวถลัชนันน์  อินริสพงษ์ : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ข่าว : นางสาวสุภัคธณิดา รักร่วม : เจ้าพนักงานธุรการ