ร่วมกิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2558

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๘.๐๐ น. หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ระนอง เข้าร่วมกิจกรรม ลงนามถวายพระพรชัยมงคล  ณ โรงยิมเนเซี่ยม อบจ.ระนอง และเวลา ๑๗.๐๐ น. ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ณ พระราชวังรัตนรังสรรค์จำลอง จังหวัดระนอง

audit_kaw1 audit_kaw3 audit_kaw2 audit_kaw6 audit_kaw5 audit_kaw4