จังหวัดระนอง Kic off เริ่มฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุ ๑๒-๑๘ ปี

 วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔   เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ร่วมเป็นเกียรติตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนโรงพยาบาลระนอง พร้อมด้วยนางอรัญญา อินอ่อน  รองศึกษาธิการจังหวัดระนอง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดระนอง โดยในวันนี้ทางโรงพยาบาลระนองให้บริการในกลุ่มเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่อายุ ๑๒ – ๑๘ ปี ที่มีความประสงค์รับวัคซีน Pfizer โดยมีกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดระนองประมาณ ๑๒,๐๐๐ คน โดยสัปดาห์นี้จังหวัดระนองได้รับวัคซีนรอบแรก ๕,๗๖๐ โดส วันนี้โรงพยาบาลระนอง ตั้งเป้าฉีดวัคซีน ๓,๓๖๐ โดส ส่วนโรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภออีก ๔ อำเภอ ฉีดวัคซีน ระหว่างวันที่ ๕-๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ แห่งละ ๖๐๐ โดส  เพื่อสร้างภูมิต้านทานในกลุ่มนักเรียน นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนใหม่ โดยมีนายแพทย์นรเทพ  อัศวพัชระ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง และนายแพทย์อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง ร่วมเป็นเกียรติตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลระนองด้วย