สพป.ระนอง ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีคณะผู้บริหารการศึกษา

 วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔   นางสุทธิรา  หงษ์เจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง พร้อมด้วย ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาทุกเครือข่าย จำนวน ๘ เครือข่าย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายสุชีพ  ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ รับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง นายกิตติภพ สระสงครามภู ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗  เดินทางมารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง และนางสาววัชราภรณ์ ปัฎนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าอุเทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ เดินทางรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง     ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  โดยผู้ที่เข้าร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีในครั้งนี้ทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(โควิด-19) ของจังหวัดระนองอย่างเคร่งครัด