ประกาศตำแหน่งว่าง และรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศตำแหน่งว่างฯ

องค์ประกอบการประเมินฯ