ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564

ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 โดยระบบประชุมทางไกล วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ระนอง เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 โดยระบบประชุมทางไกล พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ระนอง และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง