การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Video Conference

การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ

Video Conference

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ระนอง ได้ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Video Conference

พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ระนอง และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง