พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 17/2564

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง นางสุทธิรา หงษ์เจริญ นางวันดีละศรีจันทร์, นายภพเดชา บุญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง รับชมพุธเช้าข่าว สพฐ. ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 3 ภายใต้มาตรการ D-M-H-T-T โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม ที่ Work From Home รับชมผ่านเว็บไซต์ www.obectv.tv