ประชุมรอง ผอ.สพป.ระนอง และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผ่านระบบ Line Conference

ประชุมรอง ผอ.สพป.ระนอง และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผ่านระบบ Line Conference

วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ระนอง ได้ประชุม

รอง ผอ.สพป.ระนอง และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผ่านระบบ Line Conference ในการหารือปรึกษาการขยายระยะเวลาปฏิบัติตามมาตรการณ์ป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของบุคลากรภายใน สพป.ระนอง ตามประกาศของ สพฐ. และ จังหวัดระนอง