บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การซ่อมบำรุงอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซ่อมบำรุงอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองร่วมกับ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง