โครงการสร้างสุข “น้องอิ่มท้อง พี่สุขใจ” ปีที่ 1

วันที่ 6 มกราคม 2564  นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ระนอง มอบหมายให้นางวันดี ละศรีจันทร์ รองผอ.สพป.ระนอง พร้อมด้วย นายสุภพ โพชนุกูล ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 6 และคณะกรรมการ อ.ต.ก.ป.น. ลงพื้นที่มอบข้าวสารจากโครงการ สร้างสุข “น้องอิ่มท้อง พี่สุขใจ” ปีที่ 1ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมนาว จำนวน 41 คน ทั้งนี้ คณะครู และตัวแทนนักเรียน ได้ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านที่ร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อข้าวสารในโครงการครั้งนี้