โครงการสร้างสุข “น้องอิ่มท้อง พี่สุขใจ” ปีที่ 1

วันที่ 6 มกราคม 2564  นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ระนอง มอบหมายให้นางสุทธิรา  หงษ์เจริญ รองผอ.สพป.ระนองพร้อมด้วย นายมนตรี  สังข์ชุม ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 2 และคณะกรรมการ อ.ต.ก.ป.น. ลงพื้นที่มอบข้าวสารจากโครงการ สร้างสุข “น้องอิ่มท้อง พี่สุขใจ” ปีที่ 1ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านทรายแดง จำนวน 91 คน และโรงเรียนบ้านบางสีกิ้ม จำนวน 50 คน โดยมีนายพลากร ธีรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายแดง และเป็นผู้รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางสีกิ้ม คณะครู และตัวแทนนักเรียน เป็นผู้รับมอบข้าวสาร ทั้งนี้ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และตัวแทนนักเรียน ได้ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านที่ร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อข้าวสารในโครงการครั้งนี้

โรงเรียบ้านทรายแดง

โรงเรียนบ้านบางสีกิ้ม