พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 40/2563

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นางสุทธิรา หงษ์เจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ร่วมประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ. และมอบหมายให้ นางสาวธนพร กุลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป็นประธานประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย