ร่วมกันพรวนดิน กำจัดวัชพืช ตักแต่งกิ่งไม้ ในพื้นที่ที่ได้ปลูกต้นไม้

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ บุคลากร สพป.ระนอง ร่วมกันพรวนดิน กำจัดวัชพืช ตักแต่งกิ่งไม้ ณในพื้นที่ที่ได้ปลูกต้นไม้ ณ สพป.ระนอง