ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี