ต้อนรับ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ศึกษาดูงานเขตสุจริต

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง พร้อมด้วยนางสุทธิรา หงษ์เจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ให้การต้อนรับคณะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 นำโดยนายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ที่เดินทางมาศึกษาดูงานเขตสุจริต ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ (Integrity and Transparency Assessment Online 2020 : ITA Online 2020 ) แนวทางการดำเนินการองค์กรคุณธรรม สพป.ระนอง “องค์กรคุณธรรม นำเขตสุจริต” ณ ห้องประชุมปะการัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง