สพป.ระนองร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านในวง

วันที่ 19 ส.ค.63 เวลา 09.00 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ระนอง ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและศึกษานิเทศก์เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านในวง อ.ละอุ่น โดยมีครอบครัวบ้านเรียนศรีเมืองนำผลงานของนักเรียนไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย