ประชุมการสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบประชุมทางไกล Conference

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มอบหมายกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าร่วมประชุมการสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบประชุมทางไกล Conference ณ ห้องประชุมพรรั้ง