โครงการปลูกป่าในใจคนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน โรงเรียนบ้านบกกราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ร่วมกิจกรรมปลูกป่าในใจคนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  12 สิงหาคม 2563 “พ่อแม่ปลูก ลูกรักษา ต้นไม้ของพ่อ” ณ โรงเรียนบ้านบกกราย อ.กระบุรี จ.ระนอง