อบรมและพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา DMC ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 สพป.ระนอง จัดอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายษณกร เสนาะเสียง ศึกษานิเทศก์ ปฎิบัติการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และนายเนติพงษ์ หงส์คำ ครูโรงเรียนบ้านสองแพรก และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference กับโรงเรียนผ่านเครือข่ายการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมพรรั้ง สพป.ระนอง