ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการ ประชุมผู้บริหารการศึกษา ประจำเดือนกรกฏาคม 2558

 

วันนี้ 15 กค.58 ผอ.ปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการ ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา/ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย ประจำเดือนกรกฏาคม 2558  ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 3 สพป.ระนอง โดยช่วงเช้าท่าน ผอ.ปรีชา ให้เกียรติคณะจากมูลนิธิชวนน้องท่องพุทธวจน ได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการข้อมูลธรรมะเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสู่เยาวชน และสาธารณะเพื่อความตั้งมั่นของพระสัทธรรม ต่อจากนั้นประธานได้แจ้งเรื่องเพื่อทราบตามระเบียบวาระประจำเดือน ที่ทางเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งให้ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมทราบต่อไป