ประชุมขับเคลื่อน ITA ปี 2563

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง พร้อมทั้งบุคลากรในสังกัด ประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมฯ ปี พ.ศ. 2562 และขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมฯ ปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมปะการัง