ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก(โรงเรียนประชาอุทิศ)

วันที่5 มิถุนายน 2563 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก(โรงเรียนประชาอุทิศ) ณ ร.ร.ประชาอุทิศ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง