ประชุมคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานประชุมคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ให้โรงเรียน ในสังกัด สพป.ระนอง