ประชุมทางไกล ศูนย์เฉพาะกิจการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ เป็นประธานในการประชุมทางไกล ศูนย์เฉพาะกิจการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมปะการัง