ประกาศโรงเรียนบ้านปากน้ำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคาร สปช.103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 4 ห้องเรียน (พื้นยกสูง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)