นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556และ 2557

วันที่ 22 กค.58 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556และ 2557

ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีส่ารสนเทศ  ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 3  สพป.ระนอง ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ระนองทุกโรงเรียน โดยในช่วงแรกผู้เข้าร่วมประชุมรับชมบันทึก VDO Conference โดยท่านอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการ สพฐ.ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับ สพท. เมื่อวันที่ 17กค.58 ได้ชี้แจงทำความเข้าใจในการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556และ2557