การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

20 ม.ค.63 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ระนอง มอบให้นางนวลจิรา ธรรมสิริพร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางอรพินท์ คงทอง ร่วมเป็นเกียรติ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562